Další vzdělávání

Management řízení školy

Akreditace: MŠMT

Termín konání: 2.11.2019 Praha

Kód: 1902-DV-3

Cíl programu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout manažerům škol a školských zařízení potřebnou škálu znalostí a dovedností a rozšířit tak jejich manažerské kompetence pro řádný výkon vedoucí funkce. Účastnící budou seznámeni se základními principy stanovení vizí, jejich využití při tvorbě cílů a dílčích úkolů. Účastníci budou znát základní styly řízení, jejich výhody a nevýhody a možnost volby pro vlastní řídící praxi. V rámci interaktivních diskuzí budou účastníci seznámeni s principy time managementu, hospodaření s časem, delegování úkolů a jejich kontroly.

Cílová skupina:

Vzdělávací program je určen především ředitelům a vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, kteří řídí a vedou kolektiv zaměstnanců.

Hodinová dotace: 8 hodin

Forma: Prezenční

Lektor:
Mgr. Ivo Teplý
Mgr. Lubomír Pelech

Místo výuky: Praha, Na Květnici 1105/10, Praha 4

Cena: 2 018,- Kč. bez DPH

Uzávěrka: 30.10.2019