Další vzdělávání

Vedení týmu a hodnocení zaměstnanců

Akreditace: MŠMT

Termín konání: 13.10.2019 Praha

Kód: 1901-DV-2

Cíl programu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout manažerům škol a školských zařízení potřebnou škálu znalostí a dovedností v oblasti vedení kolektivů spolupracovníků, jejich hodnocení pro další motivaci a jejich vedení. Účastnící budou seznámeni se základními principy řízení, vedení týmů, styly řízení, hodnocení zaměstnanců, vedením hodnotících pohovorů, nejčastějšími chybami při hodnocení zaměstnanců a jak se jich vyvarovat. V rámci interaktivních diskuzí budou moci účastníci sdělit zkušenosti z praxe, sdílet dobrou praxi a diskutovat s lektorem.

Cílová skupina:

Vzdělávací program je určen ředitelům a vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, kteří řídí a vedou kolektiv zaměstnanců.

Hodinová dotace: 8 hodin

Forma: Prezenční

Lektor:
Mgr. Ivo Teplý
Mgr. Lubomír Pelech

Místo výuky: Praha, Na Květnici 1105/10, Praha 4

Cena: 2 018,- Kč. bez DPH

Uzávěrka: 10.10.2019