Aktuality

Promoce absolventů IFBM - únor 2024

26. 2. 2024

Promoce absolventů IFBM - únor 2024

V sobotu 24.února 2024 proběhly promoce absolventů Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu. Certifikáty byly předány úspěšným absolventům profesních vzdělávacích programů v oborech „Manažer škol a školských zařízení“, „Management sociálních věcí“, „Bezpečnostní management“, „Veřejná správa“ a „Trestně procesní činnost“. Jako nejlepší práce obhájená v tomto semestru byla vyhodnocena práce na téma „Činnost pověřeného celního orgánu na úseku boje s daňovou kriminalitou“. Již nyní se těšíme na další slavnostní promoční akt a další setkávání s našimi posluchači v rámci jednotlivých vzdělávacích modulů letního semestru. Kurz řízení bezpečnosti škol a školských zařízení

15. 1. 2024

Kurz řízení bezpečnosti škol a školských zařízení

V sobotu 13. ledna 2024 proběhlo na Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu vzdělávání v oblasti managementu řízení bezpečnosti škol a školských zařízení, kterého se zúčastnili nejen ředitelé škol a školských zařízení, ale též zástupci bezpečnostních sborů a veřejné správy. Bylo tak možné v rámci interaktivní diskuse řešit aktuální otázky bezpečnosti měkkých cílů, mezi které bezesporu právě školy patří. Cílem kurzu, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, bylo poskytnout manažerům škol a školských zařízení potřebnou škálu znalostí a dovedností v oblasti řízení bezpečnosti a rozšířit tak jejich manažerské kompetence pro řádný výkon vedoucí funkce. Účastnící byli seznámeni se základními principy řízení bezpečnosti ve školním prostředí, základními zásadami zpracovávání bezpečnostní dokumentace pro účely zpracování komplexního bezpečnostních auditu, který mohou následně vhodně využívat ve své vlastní řídící praxi. V rámci interaktivních diskuzí byli účastníci seznámeni s praxí v oblasti identifikace, analýzy, kategorizace a vyhodnocování rizik jak ve vnějším, tak vnitřním kontextu školy.Zahájení nového běhu vzdělávání MBA, MPA a LL.M.

16. 10. 2023

Zahájení nového běhu vzdělávání MBA, MPA a LL.M.

Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu zahájil v sobotu 14.října 2023 další běh studia v oborech MBA „Manažer škol a školských zařízení“, „Bezpečnostní management“, "Ochrana obyvatelstva a krizové řízení", MPA "Veřejná správa" a LL.M. "Trestně procesní činnost“. Posluchači se budou setkávat v rámci víkendových soustředění, na kterých budou získávat nové informace z příslušných oblastí vzdělávání od erudovaných odborníků příslušných oborů, ale též budou mít možnost vzájemně diskutovat aktuální otázky teorie a praxe, které jsou vždy přínosem nejen pro samotné posluchače, ale též pro přítomné lektory, odborníky předmětné problematiky. 


Obhajoby disertačních prací – květen 2023

22. 5. 2023

Obhajoby disertačních prací – květen 2023

V sobotu 13. května 2023 se uskutečnil první termín letních obhajob disertačních prací. Posluchači profesního vzdělávání obhajovali zajímavá témata z oblasti bezpečnostního managementu, managementu sociálních věcí či managementu škol a školských zařízení. Úspěšně obhájeny byly též práce zaměřené např. na vyšetřování trestné činnosti v dopravě či na legalizaci výnosů z trestné činnosti, jež zpracovávali posluchači trestně právních disciplín. Se všemi úspěšnými absolventy se budeme těšit na další setkání v rámci slavnostní promoce, která se uskuteční v sobotu 17.června 2023.


Odevzdání disertačních prací – upozornění pro posluchače

16. 4. 2023

Odevzdání disertačních prací – upozornění pro posluchače

Termín pro odevzdání disertačních prací je 30.4.2023 – pro květnový předtermín. Pro řádný termín konaný v červnu je termín odevzdání stanoven na 15.5.2023. Prosíme posluchače o dodržení těchto termínů tak, aby mohli být zařazeni na příslušné termíny obhajob. Děkujeme za spolupráci.Promoce absolventů IFBM

16. 4. 2023

Promoce absolventů IFBM

V sobotu 25. února 2023 se uskutečnily v Zařízení VS ČR v Praze další promoce absolventů Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu. Vzdělávání v oblasti trestně procení činnosti úspěšně v tomto období zakončilo 13 absolventů. V manažérských studiích v oboru „Manažer škol a školských zařízení“ promovalo 13 absolventů a v oboru „Bezpečnostní management“ pak 12 absolventů. Slavnostní promoce se zúčastnili též absolventi doktorských programů, kteří úspěšně obhájili disertační práce zpracované v oborech „Kriminalistika“ a „Bezpečnostní management“. Doktorandi se ve svých výzkumných pracích věnovali velmi zajímavým a aktuálním tématům současné bezpečnostní praxe. Úspěšně byly obhájeny práce z oblasti behaviorální analýzy, soukromých bezpečnostních služeb či vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů. Již nyní se těšíme na další absolventy, se kterými budeme moci tyto slavnostní chvíle v nadcházejícím období společně oslavit.