Internetový časopis BEZPEČNOSTNÍ SBORY

Internetový časopis „Bezpečnostní sbory“ nabízí publikování aktuálních informací z oblasti bezpečnosti nejenom České republiky. Formou článků, pojednání, informací či odborných studií zde erudovaní odborníci příslušných oborů spadajících v širším kontextu do bezpečnostní problematiky prezentují aktuální informace o činnosti bezpečnostních sborů, zejména policie, komunálních policejních sborů, vězeňské služby, celní správy, soukromých bezpečnostních agentur a dalších institucí působících v oblasti bezpečnosti v souvislosti s teoreticko-praktickými otázkami jejich činnosti. Časopis zprostředkovává též nejnovější poznatky z oblasti teoreticko-metodologických otázek ochrany bezpečnosti osob a majetku a dalších otázek souvisejících oborů jako je kriminologie, kriminalistika, trestní právo či penologie.

Případní zájemci o tuto problematiku časopis naleznou zde.