Výzkumné oblasti IFBM

Kriminalistika:

 • Odhalování a vyšetřování mravnostní trestné činnosti
 • Odhalování a vyšetřování násilné kriminality
 • Odhalování a vyšetřování majetkové kriminality
 • Možnosti využití sledování osob a věcí pro dokazování v trestním řízení
 • Možnosti odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu pro dokazování v trestním řízení
 • Znalecký důkaz v trestním řízení
 • Výslech a taktika jeho provádění
 • Kybernetická kriminalita
 • Teorie kriminalistických stop
 • Identifikace osob a věcí kriminalistickými metodami

Kriminologie:

 • Prevence kriminality
 • Analýza vývoje kriminality
 • Kriminalita mládeže
 • Nové formy kriminality

Trestní právo:

 • Účinnost vybraných institutů trestního práva hmotného a procesního
 • Trestní odpovědnost právnických osob
 • Přípravné řízení trestní
 • Dokazování z pohledu institutů trestního práva