Výzkumné oblasti IFBM

Kriminalistika:

 • Odhalování a vyšetřování mravnostní trestné činnosti
 • Odhalování a vyšetřování násilné kriminality
 • Odhalování a vyšetřování majetkové kriminality
 • Možnosti využití sledování osob a věcí pro dokazování v trestním řízení
 • Možnosti odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu pro dokazování v trestním řízení
 • Znalecký důkaz v trestním řízení
 • Výslech a taktika jeho provádění
 • Kybernetická kriminalita
 • Teorie kriminalistických stop
 • Identifikace osob a věcí kriminalistickými metodami

Kriminologie:

 • Prevence kriminality
 • Analýza vývoje kriminality
 • Kriminalita mládeže
 • Nové formy kriminality

Trestní právo:

 • Účinnost vybraných institutů trestního práva hmotného a procesního
 • Trestní odpovědnost právnických osob
 • Přípravné řízení trestní
 • Dokazování z pohledu institutů trestního práva

Management:

 • Bezpečnost a její pojetí
 • Metody a metodiky v oblasti řízení bezpečnosti
 • Analytické techniky použitelné pro identifikaci bezpečnostních rizik
 • Základy efektivní komunikace a předcházení konfliktům v oblasti bezpečnostní
 • Krizový management
 • Vedení pracovních týmů v oblasti vnitřní bezpečnosti
 • Osobnost v zátěži
 • Korupce a protikorupční opatření ve veřejné správě
 • Kontrola a finanční řízení subjektů veřejné správy
 • Strategický management
 • Management změn
 • Management lidských zdrojů
 • Management informací - boj proti informacím a vlivovým aktivitám z pohledu bezpečnostního sboru.
 • Dezinformace, informační a vlivové operace cizích státních aktérů na území ČR