O nás

Kolegium ředitelky
Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu

Doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.
Bc. Věra Dimová
RNDr. Jiřina Hofmanová, Ph.D.
Doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M.