O nás

Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu, z. ú. se specializuje zejména na poskytování vzdělávací, vědecko-výzkumné, poradenské a znalecké činnosti především v oblasti bezpečnostní, právní, sociální, pedagogické, ekonomické, manažérské či marketingové.

Specializujeme se na profesní vzdělávací programy LLM (Master of Laws), MBA (Master of Business Administration).

Pedagogický personál tvoří portfolio předních tuzemských a zahraničních odborníků z oblasti forenzních věd, bezpečnosti, práva, kriminologie, bezpečnostního managementu a krizového řízení, pedagogiky, ekonomie a marketingu, kteří působí nejen v akademické sféře, ale také v rámci veřejné správy, v nadnárodních firmách či v bezpečnostních sborech. Profesionalita a dlouhodobá praxe našich odborníků přispívá ke kvalitnímu osvojení znalostí a následné aplikaci těchto znalostí našimi studenty v praxi.

Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu také pořádá krátkodobé vzdělávací kurzy dle aktuální potřeby praxe zaměřené do oblasti managementu, marketingu, bezpečnosti, veřejné správy, pedagogiky, práva etc.

Našim hlavním cílem je poskytnout jedinečné vzdělávací programy a kurzy, které reflektují vývojové trendy ve vyjmenovaných oblastech a přispívají tak k možnému kariérnímu růstu našich studentů a účastníků kurzů za použití jak klasických, tak i moderních metod výuky např. koučinku, teambuildingu, brainstormingu apod.