O nás

Vedení Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu, z.ú.

Ředitelka:
JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M.
jana.firstova@ifbm-studium.cz

Správní rada:
Mgr. Jiří Schüller
Mgr. Marie Vedralová
David Vedral

Vedoucí oddělení pro studijní záležitosti:
Bc. Věra Dimová
info@ifbm-studium.cz