Přihláška ke studiu

Před odesláním přihlášky se důkladně seznamte s podmínkami přijetí ke studiu (ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni). Požadované doklady (vytištěnou a podepsanou přihlášku, strukturovaný profesní životopis, úředně ověřenou kopii dokladu o nevyšším dosaženém vzdělání) zašlete v elektronické podobě na info@ifbm-studium.cz.

Odesláním přihlášky Vám bude Institutem forenzních, bezpečnostních studií a managementu rezervováno místo ve Vámi zvoleném vzdělávacím programu.

Do 5 pracovních dnů budete kontaktováni pracovníky Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu za účelem vyhotovení a následného podpisu smlouvy o studiu.