Přihláška ke studiu

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Institutem forenzních, bezpečnostních studií a managementu, z.ú. v rozsahu těchto údajů:

jméno, příjmení, telefon, email

Tento projev vůle je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasném prohlášení a v souladu s příslušnou legislativou v platném znění.

Souhlas je poskytnut za účelem:

Realizace vzdělávacích a s nimi souvisejících aktivit na Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu, z.ú. (zpracování a evidence přihlášek, vedení studijní dokumentace, emailová, písemná, telefonická komunikace, vydávání osvědčení, certifikátů, nabídka vzdělávacích aktivit, odborných, společenských akcí pořádaných Institutem forenzních, bezpečnostních studií a managementu, z.ú.)

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Institutem forenzních, bezpečnostních studií a managementu, z.ú. po dobu:

Do odebrání souhlasu.

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů Institutem forenzních, bezpečnostních studií a managementu, z.ú.:

Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu, z.ú. je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a po výše uvedenou dobu, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení.

Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu z.ú. je dále oprávněn poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím s Institutem forenzních, bezpečnostních studií a managementu, z.ú. na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu, z.ú. zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Beru na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné.

Dále beru na vědomí, že:

  • V případě, že subjekt údajů již nesouhlasí se zpracování jeho osobního údaje, může svůj souhlas odvolat a to i bez udání důvodu e-mailem na adresu info@ifbm-studium.cz nebo písemně na adresu IFBM, Usluncové 666/12a, 180 00 Praha 8. bez udání důvodu,
  • Subjekt má právo přístupu k těmto údajům a právo na jejich opravu,
  • Subjekt má právo na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán,
  • Subjekt má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Subjekt může tato svá práva uplatnit doručením žádosti na adresu:
Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu, U Sluncové 666/12a, 180 00 Praha 8

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak.

Informace o zpracování osobních údajů


Před odesláním přihlášky se důkladně seznamte s podmínkami přijetí ke studiu (ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni).

Odesláním přihlášky Vám bude Institutem forenzních, bezpečnostních studií a managementu rezervováno místo ve Vámi zvoleném vzdělávacím programu.

Do 5 pracovních dnů budete kontaktováni pracovníky Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu za účelem vyhotovení a následného podpisu smlouvy o studiu.